Activitat tecnològica

Objectius:

  • Aprendran de manera experimental i divertida els conceptes de robòtica i programació. Posaran en pràctica coneixements de ciència i tecnologia, complementant la formació reglada.
  • Construïm i programem robots simples.
  • Iniciem la programació. Treballem per projecte enfocat a objectius i reptes determinats
  • Treballem amb Leg WeDo, Robotis Dream i Scratch.

Lloc: escola Ramon Castelltort

Activitat a càrrec d’Inquiet