Ja som AFA!

Posted on juny 15, 2021 in General

A la darrera assemblea de l’Associació de Pares i Mares (AMPA) de l’Escola Ramon Castelltort celebrada el 27 de novembre de 2020 es va aprovar canviar la denominació i passar-se a dir AFA (Associació de Famílies d’Alumnes). Per què aquest canvi?

El concepte de família ha anat evolucionant amb el temps i, rere d’aquesta evolució, ha canviat la societat. Ha canviat la manera que tenim de viure en comú. I al capdavall ha canviat també la ciutat i l’escola, que és el marc on s’acullen i es troben totes les formes de família que avui coexisteixen. La realitat és que la pluralitat de famílies no només no ha esborrat la família tradicional sinó que ens ha enriquit! Avui les persones es poden plantejar camins diferents per viure l’experiència fonamental de l’afecte i això ens fa ser més lliures.

A l’escola convivim amb tipologies de famílies molt diferents i aquesta diferència ens fa enriquir a tots: famílies, infants, l’equip educatiu i al mateix centre. Creiem que és important que totes les famílies que formen part de l’Escola Ramon Castelltort se sentin part de la comunitat i quina millor manera que cuidar la utilització de la paraula o de conceptes que tenim “molt arrelats” i que a vegades necessiten fer una petita reflexió per poder fer un canvi de mentalitat i de visió.

En aquesta denominació, moltes i molts no hi trobareu la diferència, però si ho analitzem bé veureu que moltes vegades emprem termes sense reflexionar quina connotació té la seva utilització o si tothom que n’és partícip s’hi sent reflectit d’igual manera. Poder fer aquesta reflexió és important per poder arribar a una convivència on hi hagi les mateixes oportunitats per a tothom i on hi hagi una igualtat plena. Gràcies a les famílies i les seves experiències i vivències, l’escola ha tingut l’oportunitat d’anar reflexionant sobre aquest tema i és per això que actualment apostem per una cura en el llenguatge on tothom es pugui sentir inclòs a la nostra comunitat d’aprenentatge i convivència.

Tot és fruit de l’evolució. Només cal recordar que fa no tants anys als centres escolars l’agrupament de famílies es denominava APA (associació de pares d’alumnes). Aquest terme només associava a la figura masculina de la família com a membre relacionada amb l’educació dels fills/es i excloïa altres figures de la criança dels infants. Amb el temps es va veure que aquest terme era poc inclusiu i es va proposar fer un canvi de denominació i passar-se a dir AMPA (associació de mares i pares d’alumnes). Amb aquest canvi ja es va aconseguir incloure la figura femenina en l’educació dels infants en la participació de la criança dins l’escola. Durant molts anys s’ha seguit utilitzant aquest terme, però actualment se segueix veient limitacions, ja que el concepte de família va canviant i actualment trobem moltes tipologies de famílies.

Amb la nova denominació, AFA, donem la benvinguda a totes les tipologies de família que fan gran la nostra escola.