Activitat suport migdia

Oferim un espai tutelat per un monitor on els nens i nenes poden fer els deures de forma autònoma.

Es realitza a l’escola
Monitor: Enric Puig.