Activitat tecnològica

Objectius:

  • Aprendre com ens hem de col·locar davant de l’ordinador.
  • Introduir-se a la mecanografia, com posar les mans al teclat i agafar agilitat en l’escriptura.
  • Conèixer Internet: possibilitats, avantatges i riscos de la xarxa.
  • Introducció a eines d’ús habitual: textos, presentacions i retoc d’imatges.

Lloc: escola Ramon Castelltort

Monitoratge: Míriam Soler.