Activitat lingüística

Objectius:

  • Classes d’anglès parlat per nivells i cicles.
  • L’activitat es realitza mitjançant classes dirigides per un professor/a nadiu: treballant a partir d’una sèrie de dinàmiques centrades a la pràctica de l’ús oral de la llengua, mitjançant jocs, representacions… I també centrada en el treball de l’expressió escrita mitjançant la pràctica d’exercicis i llibre de text.

Lloc: Escola Ramon Castelltort

Equipament: Llibreta, Llapis i goma, llibre.

Monitoratge: Monitors empresa In Time Language.